ASP Center

HVB-hem 

Här finns vi: Smultronstigen 4, 961 48 Boden. Se på karta

Driftsform: Egen regi

Vår inriktning:

ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism.

Våra boendeformer och tjänster:

Daglig verksamhet/sysselsättning, HVB-hem, Servicebostad, Träningslägenhet.

Praktiska råd när du väljer omsorg
Interiör ASP Center
 
Interiör ASP Center
 
Interiör ASP Center
 
Interiör ASP Center
 
Interiör ASP Center
 
Interiör ASP Center
 
Interiör ASP Center
 
Exterior ASP Center
 

1 av 8 bilder

Ibland måste man helt byta miljö för att bli en helare människa

Behöver du eller någon i din närhet ett boende som kan erbjuda det stöd som just du behöver? Vill du lära dig mer om dig själv och hitta en väg till ett meningsfullt liv? Välkommen till Asp Center, hem för vård och boende i Boden, Norrbotten.

Hit välkomnar vi dig med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och den tilläggsproblematik som kan förekomma. Här får du stöd till ett självständigare liv för att klara din dagliga livsföring. Med en individuellt anpassad helhetslösning får du möjlighet att lära dig mer om dig själv, din/dina funktionsnedsättningar och hur du tillsammans med oss på bästa sätt kan hitta strategier för en meningsfull tillvaro. Hos oss är alla unika och har en egen genomförandeplan. Allt bygger på din delaktighet och frivillighet.

Våra uppdragsgivare är kommuner och landsting i hela Sverige. 2000 startade ASP Center sin första verksamhet inom omsorg enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Redan under de första åren utökades det till flera verksamheter även inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL).

Vi tar emot dig som är från 14 år och uppåt. Vi tar även emot akuta placeringar och placeringar inom LVU (Lagen om vård av unga).

Här finns vi: Smultronstigen 4, 961 48, Boden

Hitta hit: Sök via karta

På boendet

Om boendet G

Antal avdelningar:

34 platser


Ditt egna boende G

Storlek:

På ASP Center kan du bo i:

Lägenhet om 1 eller 2 rum och kök, som ligger i en servicebostad där du får möjlighet till stöd och hjälp dygnet runt, om du har behov av det. Lägenheterna håller hög standard.

Rum, enskilt med toalett, eller i kollektiv. Det kan vara så att du till en början bor i ett rum med ett gemensamt kök, för att med tiden flytta in i en träningslägenhet som finns på ASP-området.


Gemensamma ytor G

Inomhus:

Tvättstugor finns i husen. Det finns också gemensamhetsutrymmen, där du kan umgås eller hitta på något annat trevligt. 


Närmiljö och service G

ASP Center är beläget i samhället Sävast, cirka 8 km från Boden och cirka 3 mil från Luleå. Sävast har några tusen invånare och här finns goda kommunikationsmöjligheter.

Kommunikationer:

Till Boden och Luleås centrum går det bussar årets alla dagar. Från Bodens centrum och Luleås centrum finns det flera buss- och tågavgångar per dag, både söderut och norrut.

Från ASP Center är det 3 mil till närmaste flygplats, Luleå Airport. Det finns ett flertal dagliga flygavgångar till olika destinationer.

Omgivningar:

Sävast och dess omgivningar stimulerar till ett rikt fritids-/aktivitetsliv med närhet till skogen och fiskevatten, idrottsföreningar med olika inriktningar: fotboll, golf, handboll, ridning och simning.

Det finns även stora möjligheter att besöka kulturella arrangemang: teater, dans, konserter och utställningar.

Service:

I Sävast finns det skola, affär, restaurang och idrottsanläggning.


Vår expertis

Våra tillstånd G

SoL Ungdom 14-19 år: 8 platser
SoL Vuxna 18 år och uppåt: 7 platser HVB
LSS 9:6 Korttidsboende: 4 platser
LSS 9:8 Ungdomar 14-19 år: 3 platser
LSS 9:9 Vuxna 18 år och uppåt: 7 platser
LSS 9:10 Daglig verksamhet: 5 platser HVB

Vi har även tillstånd att ta emot LVU-placeringar.

Vår specialitet/inriktningG

Vi vill att du ska lära för livet. Därför är det viktigt att vi utgår från den unika individ som du är, ditt behov och uppdragsgivarens målsättningar med placeringen.

På ASP Center arbetar vi i team runt dig med att anpassa miljön i boendet, skola, praktik och på fritiden. Vi strävar efter att du ska få omgivningens förståelse för dina förutsättningar. Förväntningarna ska vara rimliga med ett bra bemötande och acceptans.

Röda tråden

Vi använder oss av Röda tråden, en egen modell som bygger på ett pedagogiskt arbetssätt som utvecklats under de år som ASP Center bedrivit verksamhet. Röda tråden innehåller all planering från dag 1 tills du flyttar härifrån.

Genomförandeplan

Du är unik och har därför en egen genomförandeplan. Med en individuellt anpassad helhetslösning får du möjlighet att lära dig mer om dig själv, din funktionsnedsättning och hur du på bästa sätt hittar strategier för en meningsfull tillvaro.

Vi samverkar

Vi samverkar med uppdragsgivaren, närstående, företrädare, skola, arbetsplats, psykiatri, polis, intresseorganisationer och övrigt föreningsliv. Vi samverkar även med andra verksamheter inom vår region, för att utveckla vårt arbete.

Vi anordnar utbildningar

ASP Center har sedan flera år tillbaka tillhandahållit både utbildning och handledning till offentligt och privat verksamhet. Intern fortbildning och kompetensutveckling sker kontinuerligt. Vi bedriver utbildning/handledning på ASP företagsby i Sävast cirka 8 km utanför Boden. Har ni inte möjligheten att komma till oss, så kommer vi gärna till er och håller utbildningen eller handledningen.

Vi erbjuder handledning och konsultation för små och stora personalgrupper rörande exempelvis pedagogiskt förhållningssätt, skapande av strukturer, problemställningar kring enskilda individer, finna olika pedagogiska hjälpmedel och minska beteende svårigheter.

Våra medarbetareG

Vi har idag cirka 30 anställda. Yrkeskategorier som är representerade på ASP Center är pedagog, beteendevetare, socionom, arbetsterapeut, rehabiliteringspedagog, psykiatriker och sjuksköterska. Psykolog tas in vid behov eller vid önskemål från placerande myndighet.

Det är jämt fördelat män och kvinnor, samt olika åldrar. Vi har låg personalomsättning och lågt sjuktal. Alla medarbetare är utbildade inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi har mångårig erfarenhet och vårt förhållningssätt och bemötande har sin grund i många års samlade kunskaper och arbetserfarenheter. Vi samverkar och utbyter kunskaper och erfarenheter med liknande verksamheter. Vi har även fortbildning varje år för samtliga medarbetare.

Alla medarbetare har en stark humanistisk grundsyn på människors unikitet, lika värde, rättigheter och utvecklingsmöjligheter.

Våra medarbetare har ett öppet och aktivt förhållningssätt, där de nära kontakterna med varje unik gäst gör att man lär sig något nytt varje dag.

Kollektivavtal är tecknat genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna.

Ytterst ansvarig:

Verksamhetschef

Avdelningsansvarig:

Gruppchef


AktiviteterG

Vi erbjuder alltid våra gäster möjlighet till anpassad daglig sysselsättning i form av praktikplats eller skolgång. Vår målsättning är att erbjuda hjälp och stöd till ett liv med hög livskvalitet i en miljö som kännetecknas av glädje och positivitet. Verksamheten är individanpassad så det finns många olika möjligheter för dig som vill bo hos oss att planera din vardag utifrån dina egna behov, förutsättningar och önskemål.

Skola, praktik: Det finns möjlighet för dig som vistas hos oss att gå skola eller ha praktik. Vi har ett bra samarbete med ett flertal olika företag och den kommunala skolan, allt från grundskola till gymnasieskola samt folkhögskolan i Sunderbyn.

Social träning: Vi hjälper dig att utveckla dina förmågor som gör det möjligt för dig att i framtiden bli så självständig som möjligt och kunna sköta ett eget boende. Du får även träna sociala färdigheter för att klara av att möta samhället och dess olika situationer som man kan stå inför.

Alla som bor på ASP Center erbjuds tillgång till bil för att kunna uträtta ärenden såsom handla, besöka vänner, utöva idrottsaktiviteter och så vidare.


Så går det till

Ring Platsakuten 020-66 20 20
Vänd dig till Platsakuten för att få snabb hjälp med placeringar eller få information om någon av våra verksamheter. Du kan även skicka e-post till platsakuten@nytida.se

Kontakta ASP Center: 

Ring 0921-691 70 eller kontakta verksamhetschefen:

Verksamhetschef
Nina Morin
Skicka e-post
Mobil: 070-526 26 70