Lyckegruppen

Daglig verksamhet/anpassat arbete 

Här finns vi: Kvekatorpsvägen 16, 311 32 Falkenberg. Se på karta

Driftsform: Entreprenad

Vår inriktning:

ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism, Downs syndrom, Paraplegi/förlamning.

Våra boendeformer och tjänster:

Daglig verksamhet/anpassat arbete.

Praktiska råd när du väljer omsorg

Anpassad sysselsättning mot personliga mål

Välkommen till oss! Lyckegruppen är en daglig verksamhet som vänder sig till personer med LSS beslut om Daglig verksamhet.

Vi arbetar med paketering, om-paketering, legoarbeten med mera. Vår verksamhet ligger intill ett företag som heter SCA där de producerar olika hygienartiklar. Huvudsysselsättning är paketeringsjobb åt detta företag, som sedan levereras till butiker i Sverige.

Lyckegruppens dagliga verksamhet vänder sig till dig som har en lindrig till måttlig utvecklingsstörning, är i yrkesverksam ålder, inte jobbar och inte studerar. Målet är att du utifrån din förmåga ska hitta en plats i samhället och en bra sysselsättning.  

Du kan vara hos oss hela dagar eller delar av dagar, allt utifrån vad du önskar och orkar.

 

Här finns vi: Kvekatorpsvägen 16, 311 32, Falkenberg

Hitta hit: Sök via karta

Våra lokaler

Om boendet G

Antal avdelningar:

15 platser


Gemensamma ytor G

Inomhus:

Kök, lunchrum och arbetslokaler


Mat och måltider G

Dagens måltider:

För och eftermiddagsfika, och lunch.

Så lagas maten:

Deltagarna kan beställa mat från restaurang eller ta med egen mat att värma i mikrovågsugn.

Helger och högtider:

Påsk, Midsommar och Jul ordnas lite extra festligheter.


Närmiljö och service G

Kommunikationer:

Cirka 10 minuters gång avstånd från busshållplats. Cykel o gångbana finns i omgivningen.


Vår expertis

Vår specialitet/inriktningG

Lyckegruppen vänder sig till dig som har en lindrig till måttlig utvecklingsstörning, är i yrkesverksam ålder, inte jobbar eller studerar. Målet är att du utifrån din förmåga ska hitta en plats i samhället och en bra sysselsättning.  

Du kan vara hos oss heldagar eller delar av dagar, allt utifrån vad du önskar och orkar.

Vår verksamhet ligger intill ett företag som heter SCA där de producerar olika hygienartiklar. Huvudsysselsättning är paketeringsjobb åt detta företag, som sedan levereras till butiker i Sverige. Vi har även legoarbeten som vi får från olika företag i och omkring Falkenberg.

Hos oss får du det stöd du behöver för att lyckas och en individuell genomförandeplan med regelbunden uppföljning, som görs tillsammans med dig och andra berörda.

Sysselsättning G

Paketering och legoarbeten.

ArbetsanskaffarenG

Det är vår arbetsanskaffare som ordnar fram jobb till  våra dagliga verksamheter i Falkenberg genom kontakter med företag i kommunen.

Jobben är av typen paketeringsarbeten, lättare monteringsjobb och liknande. Företagen har olika inriktningar, vilket ger variation i sysselsättningen.  

Arbetsanskaffaren har tillgång till en mindre lastbil för att lättare kunna leverera legoarbeten till och från olika företag.  

Arbetsanskaffaren har lång erfarenhet av vad funktionsnedsättning innebär, vilket gör att han har ett engagemang att hitta rätt legojobb så att du får en stimulerande och trygg vardag.

Våra medarbetareG

Vid Lyckegruppen finns 3 medarbetare.

Kollektivavtal är tecknat genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna.

Ytterst ansvarig:

Verksamhetschef

Avdelningsansvarig:

Arbetshandledare

Mediciniskt ansvar:

PAS (patientansvarig sjuksköterska)

Omvårdnad:

Alla som arbetar på Lyckegruppen har lång erfarenhet av vad funktionsnedsättning innebär.

Vi lägger stor vikt vid att alla medarbetare är kompetenta och engagerade och inte minst en blandning av både män och kvinnor.

I personalgruppen ingår även en arbetsanskaffare, som har kontakt med företagen så att vi har tillgång till legoarbeten.

Rehabilitering:

Tillgång till Rehab-personal finns.


AktiviteterG

Varje vecka:

Individuella scheman.

Aktivitetsråd:

Brukarråd 1 gång/månad.


Så går det till

Ring Platsakuten 020-66 20 20
Vänd dig till Platsakuten för att få snabb hjälp med placeringar eller få information om någon av våra verksamheter. Du kan även skicka e-post till platsakuten@nytida.se

Kontakta Lyckegruppen: 

Ring 0346-592 86 eller kontakta verksamhetschefen:

Verksamhetschef
Ewa Sjögren
Skicka e-post
Mobil: 034 - 645 00 40


Gruppchef
Joakim Back
Skicka e-post
Mobil: 073 - 377 51 12

Kontaktperson
Linda Svensson
Telefon: 0346-59286

Kontaktperson
Stefan Wiik
Telefon: 0346-59286

Fler kontakter