Furuviken

Psykiatriboende 

Här finns vi: Åmot 3011, 285 93 Markaryd. Se på karta

Driftsform: Egen regi

Vår inriktning:

ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Bipolär/manodepressiv, Demens, Depression och ångest, Dubbeldiagnoser, Förvärvad hjärnskada, Huntingtons sjukdom, Missbruk, Paraplegi/förlamning, Personlighetsstörning, Psykos, Schizofreni, Självskadebeteende, Tracheotomi, Tvångssyndrom, Ätstörning.

Våra boendeformer och tjänster:

Boendestöd, Korttidsboende/korttidsplatser, Omvårdnadsboende, Psykiatriboende, Stödboende, Träningslägenhet.

Certifieringar och pedagogik:

ISO-certifierat enligt standarden 9001:2008.

Praktiska råd när du väljer omsorg
Interiör Furuviken
 
Interiör Furuviken
 
Interiör Furuviken
 
Interiör Furuviken
 
Interiör Furuviken
 
Interiör Furuviken
 
Interiör Furuviken
 
Interiör Furuviken
 
Interiör Furuviken
 
Interiör Furuviken
 
Exteriör Furuviken
 
Exteriör Furuviken
 
Exteriör Furuviken
 

1 av 13 bilder

Naturskönt och lugnt beläget psykiatriboende i Småland

Furuviken är ett omvårdnadsboende med inriktning på psykiatri. Vi vänder oss till dig med psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning, demens, förvärvade hjärnskador eller resttillstånd av missbruk. Vårt boende passar dig med så kallad samsjuklighet och med ett mycket stort omvårdnadsbehov, både psykiatriskt och somatiskt. Vår enhet Tallbacken finns uteslutande till för dig med Huntingtons sjukdom. Vi har även ett stödboende, Kompassen, med utslussningsmöjlighet, vilket kan vara bra för dig som behöver prova på att leva i eget boende med stöd innan hemgång.

Vi bedriver både korttidsvård och har längre placeringar. Hos oss får du individuellt utformade genomförande- och omvårdnadsplaner som upprättas tillsammans med dig och som sedan kontinuerligt utvärderas. Du har din egen kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Vår målsättning är att du ska ha det bra hos oss utifrån dina förutsättningar och att du ska känna trygghet och glädje här.

Här finns vi: Åmot 3011, 285 93, Markaryd

Hitta hit: Sök via karta

På boendet

Om boendet G

Antal avdelningar:

På Furuviken finns fyra enheter och en aktivitetslokal. Boendet är uppdelat på följande enheter:

Linden som har platser med fullt handikappanpassade och möblerade enkelrum på 27 kvadratmeter. Dusch, toalett och tillgång till flera dag- och TV-rum. Sex av rummen är något mer avskilda, vilket till exempel passar dig med demenssjukdom och som har ökat behov av att vara i lugn miljö. Linden förfogar över två mindre kök och här har du också tillgång till två altaner.

Kastanjen som har 16 platser i en renoverad mangårdsbyggnad i två plan, med tillgång till hiss. Avdelningen har fullt handikappanpassade och möblerade enkelrum med dusch och toalett. Här har du också tillgång till ett flertal mindre dag- och TV-rum samt till en stor överbyggd altan. I Kastanjen ligger dessutom Furuvikens centralkök.

Tallbacken som är ett separat gruppboende i markplan rustat för dig med Huntingtons sjukdom. Det finns åtta fullt handikappanpassade lägenheter på 37 kvadrameter vardera, med toalett och dusch. I husets mittpunkt ligger den gemensamma matsalen/dagrummet och enhetens kök. Tallbacken har en öppen planlösning med tillgång till altaner. Personalgruppen här har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer som har Huntingtons sjukdom.

Kompassen som är ett stödboende beläget i Markaryds tätort. Här kan du få träning för att återgå till ett ordinärt, alternativt förstärkt, boende i din hemkommun. Boendet fungerar också som utslussningsenhet för dig som fått vård och behandling på någon av Furuvikens övriga enheter men bedömts ha förbättrats. På Kompassen finns nio tvårumslägenheter och två enrumslägenheter samt en baslägenhet som personalen utgår ifrån enligt den så kallade trapphusmodellen.

Antal lägenheter:

Vi har totalt 52 lägenheter.

Antal våningar:

Furuviken består av fyra separata byggnader. Linden och Tallbacken är enplanshus. Kastanjen har två våningar och hiss. Kompassen är ett trapphus med handikappanpassade lägenheter i markplan.

Byggår/Renovering:

Linden byggdes 1992 och Tallbacken 1994.

Kastanjen och centralköket ryms i ursprungsbyggnaden som är en vacker mangårdsbyggnad från slutet av 1800-talet. Sommaren 2014 genomgick byggnaden en omfattande renovering.

Kompassen och Aktivitetslokalen i centrala Markaryd hyrs av Victoria Park. 


Ditt egna boende G

Storlek:

Linden har 18 platser i markplan med fullt handikappanpassade och möblerade enkelrum på 27 kvm, trinettkök och dusch samt toalett. Här har du tillgång till två avdelningskök och två altaner samt flertal all- och TV-rum. Sex av rummen är mer avskilda vilket passar dig med ökat behov av lugn miljö.

Tallbacken har åtta platser i ett separat gruppboende i markplan rustat för dig med Huntingtons sjukdom. Rummen är fullt handikappanpassade och på 37 kvm vardera med toalett och dusch. I husets mittpunkt ligger allrum, gemensam matsal och enhetens kök. Tallbacken har en öppen planlösning med tillgång till uteplatser.

Kastanjen har 16 platser i en nyrenoverad mangårdsbyggnad i två plan med hiss. Rummen är fullt handikappanpassade och möblerade. Samtliga är utrustade med dusch och toalett. Här finns också flera all- och TV-rum samt tillgång till en stor altan.

Kompassen har 11 platser i ett stödboende beläget i Markaryds centrala delar. Det finns nio tvårumslägenheter och två enrumslägenheter samt en baslägenhet där personalen utgår ifrån.

Aktivitetslokalen är belägen i Markaryds centrala delar. Lokalen är ljus, rymlig och handikappanpassad.

Standard:

Samtliga lägenheter på Furuviken håller hög standard och är fullt handikappanpassade.

Möbler:

I alla rum och lägenheter finns en grundmöblering med höj- och
sänkbar säng, sängbord, matbord, stolar, sittmöbler och garderob. Om du har önskemål om ha med någon egen möbel går det bra.

Larm:

Furuviken är utrustat med både trygghets- och överfallslarm samt kodlås.


Gemensamma ytor G

Inomhus:

Alla enheter på Furuviken har trevliga utrymmen för socialt umgänge. I de gemensamma köken och allrummen har du möjlighet att umgås med andra boende, titta på TV, spela spel, delta i dagens aktiviteter och mycket annat. Till detta har vi också en gemensam aktivitetslokal där vi anordnar olika typer av sociala aktiviteter, däribland tema-veckor, matlagning eller gemensam nyhetsläsning.

 

Utomhus:

Alla avdelningar har tillgång till uteplatser och altaner i direkt anslutning till byggnaderna.

Kompassen har också tillgång till gårdsplan med grönområden.


Mat och måltider G

Dagens måltider:

På Furuviken serveras två varma mål mat per dag utöver övriga måltider. Alla måltider serveras på respektive enhet och du bestämmer själv om du vill bli serverad mat eller lägga upp din måltid på egen hand. Centralköket har temaveckor där du och andra boende tillsammans med kökschefen tillsammans bestämmer vad som ska serveras kommande vecka. Du har alltid tillgång färsk frukt, kaffe och mineralvatten.

De dagliga måltiderna serveras följande tider:

Frukost kl. 8.30
Förmiddagskaffe kl. 10.00
Lagad lunch kl. 12.30
Eftermiddagsfika kl. 14.30
Lagad middag kl. 17.30
Kvällsfika kl. 19.30

Så lagas maten:

All mat, inklusive specialkost, lagas från grunden i centralköket och distribueras till de olika avdelningarna. Vi lägger stor vikt vid att servera god, varierad och näringsrik kost. Minst 25 procent av råvarorna är ekologiskt odlade.

Vi på Furuviken anser att nutrition är en viktig del i omvårdnaden och sätter stor värde på vår kökschefs och våra kockars arbete.

Helger och högtider:

Alla storhelger firar vi traditionsenligt tillsammans. Då är det en fördel med eget
kök. Till flera storhelger bjuder vi in musikunderhållning. Helger i övrigt
skiljer vi av ifrån vardagen genom att duka lite extra mysigt vid måltiderna,
unna oss något extra gott eller åka på någon trevlig utflykt tillsammans. 

Restauranger:

Det finns restauranger i centrum.

Cafeteria:

Cafeteria finns i centrum.

Måltidsråd:

Furuvikens kök anordnar både önske- och temaveckor under vilka du har möjlighet att påverka vad vi lagar.


Närmiljö och service G

Kommunikationer:

De allmänna kommunikationerna i Markaryd trafikeras av buss. Furuviken förfogar över en fordonspark och vi hjälper dig med transporter i de fall sjukresor inte är motiverade. Vi hjälper också till med att hämta och lämna handläggare vid närmaste tåg- eller busstation.

Vi har två nya minibussar med nio säten och en personbil som vi använder till dina utflykter, tandläkarbesök, sjukhusbesök, besök i aktivitetslokalen och annat.

Omgivningar:

Furuviken ligger cirka tre kilometer norr om Markaryd och är ett naturskönt och lugnt beläget område. Här har du närhet till ängar, skog och sjöar. Området har stora grönområden, boulebana, grillplats och flertalet uteplatser. En del av vår mark används av en granngård som hästhage.

Markaryds kommun är belägen i sydvästra hörnet av Småland, på gränsen till Skåne och Halland. På några mils avstånd ligger Hässleholm, Halmstad och Ljungby.

Några av Markaryds sevärdheter är Markaryds kyrka med Hunestenen, Ulvsbäcks prästgård med minnessten, Hannabadsåsen med naturreservat (rullstensås) och Skogaholms slottsruin med Sisse hage i Skararp.

Service:

För dig som vill handla och ha hjälp med skjuts så kör vi till centrum så gott som dagligen. I centrum finns tillgång till livsmedelsaffär och andra butiker.

Flera olika aktörer är knutna till Furuviken för att vi ska kunna erbjuda dig som vårdtagare god service och ett gott omhändertagande. Vi samarbetar exempelvis med fortvårdsspecialister och frisör som kommer till Furuviken på regelbunden basis.

Både frisör och fotvårdsterapeut kommer regelbundet till boendet. Vi har närhet till Markaryds centrum med tillgång till post- och bankkontor samt diverse affärer. Om du hellre vill cykla till centrum än att åka med oss så finns det cyklar och hjälmar att låna. I centrum finns också ett gym för dig som vill träna. Furuviken hyr badhuset några timmar varje fredag och då har du möjlighet att följa med för att bada, simma eller sitta i bubbelpoolen. Personal är med hela tiden.


Våra tillstånd G

Vi tar emot placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och har tillstånd för män och kvinnor som är 40 år och äldre.

Vi kan ta emot klienter som vårdas under LPT ÖV, vilket innebär vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård men i öppenvård.

 Vi följer LVM § 27.

Vår specialitet/inriktningG

Furuviken tar emot dig, man eller kvinna, som är 40 år eller äldre och som har behov av psykiatrisk och/eller somatisk omvårdnad. Vi vänder oss särskilt till dig med samsjuklighet.

Verksamheten har en hög och bred kompetens med tillgång till både psykiater och allmänläkare. Sjuksköterskorna har akademiska och yrkesmässiga meriter gällande motiverande samtal och demens.

Anpassat arbete G

Vi har ett vaktmästeri där du som vill kan hjälpa till med diverse trädgårdsarbete. I vaktmästarens lokal har du också möjlighet att snickra och måla.

Våra behandlingar G

Som boende på Furuviken får du daglig ADL-träning (Aktivt Dagligt Liv). Vi arbetar också med metoderna ESL (Ett Självständigt liv) och IPT (Interpersonell Psykoterapi). Därtill har du även möjlighet att få taktil massage då vi har fem personer i personalen som är utbildade i att ge det.

I "Sinnenas rum" finns en uppvärmd vattensäng samt ljud och ljus som är anpassat för att ge dig avslappning eller anpassad stimuli.

Vi växer tillsammans G

Våra medarbetareG

På Furuviken finns ca 73 medarbetare (alla anställningsformer). Alla medarbetare talar svenska och vi har också medarbetare som talar bosniska, kroatiska och serbiska.

Kollektivavtal är tecknat genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna.

Ytterst ansvarig:

Verksamhetschefen är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri och mångårig erfarenhet av olika områden inom specialistsjukvården.

Avdelningsansvarig:

Varje enhet leds av en gruppchef som hanterar det administrativa och en sjuksköterska med ansvar för omvårdnaden. Dessutom finns en kökschef och en vaktmästare.

Mediciniskt ansvar:

Furuviken har en anställd allmänsspecialistläkare som är på plats varannan vecka men är tillgänglig för våra sjuksköterskor per telefon övrig tid. En gång i månaden kommer vår psykiater för konsultation. Vår psykiater är precis som allmänspecialistläkaren tillgänglig för konsultation per telefon övrig tid.

Omvårdnad:

Furuviken har två sjuksköterskor som är omvårdnadsansvariga för två enheter vardera. De tjänstgör dagtid vardagar och jourtid har vi beredskapssjuksköterskor i tjänst. Du har alltid en sjuksköterska i tjänst, dygnet runt.

Verksamhetschefen är specialistsjuksköterska i psykiatri. Vi har regelbundna omvårdnadskonferenser och även teammöten med alla yrkeskategorier.

Rehabilitering:

Furuviken har en anställd arbetsterapeut för utprovning och anpassning
av hjälpmedel, funktionsbedömningar, aktiviteter, utbildning av personal i förflyttningsteknik och utformande av träningsprogram.

Vi har också en sjukgymnast knuten till verksamheten som kan göra bedömningar och utforma individanpassade program i sjukgymnastik.

Behandling:

Furuviken är ett omvårdnadsboende och omvårdnaden har utgår från ett kognitivt förhållningssätt. Vi erbjuder individanpassad omvårdnad och arbetar efter metoderna ESL (Ett Självständigt Liv) och IPT (Interpersonell terapi). Därtill erbjuder vi återfallsprevention, motiverande samtal och taktil massage.

Boendestöd:

Omvårdnadspersonal på enheterna är sjuksköterskor och utbildade undersköterskor, undantaget några få som är vårdbiträden med mångårig erfarenhet.


AktiviteterG

Varje vecka:

Alla aktiviteter utgår från vad du vill och har för önskemål. Eftersom vi bedriver individuellt anpassad vård ser inte alla aktiviteter ut för varje person. Du kanske föredrar att göra aktiviteter tillsammans med personal framför att delta i gruppaktivteter, eller vice versa. Då gör vi detta möjligt.

I vår aktiveringslokal som är belägen i Markaryds tätort får du vara med på temaveckor som vi har året runt. Aktiveringslokalen är handikappanpassad och bemannad av särskilt utsedd personal under vardagarna.

Varje vecka hyr vi badhuset för dig som tillsammans med personal vill simma eller bada. På torsdagarna gör vi olika typer av utflykter. Ibland går vi på bio tillsammans och med jämna mellanrum ordnar vi underhållning.

Inomhusaktiviteter:

Vi har regelbundet musikunderhållning här på Furuviken. Körer och trubadurer kommer regelbundet på besök hos oss, så huset fylls ofta med härlig musikunderhållning. Under storhelgerna får vi också besök av Svenska Kyrkan.

Vi har en aktivitetslokal där vi hittar på saker tillsammans. Här har du möjlighet att måla, lyssna på musik och delta i ”hjärngympa” av olika slag. Ibland bakar vi tillsammans och då sprider sig en härlig doft över aktivitetslokalen, vilket brukar vara populärt.

Utomhusaktiviteter:

Vi tycker om att vara ute i det fria och anordnar många aktiviteter utomhus, såsom kanotpaddlin, fiske och besök av lokala idrottsevenemang. Vi åker också regelbundet på utflykter tillsammans. Besök på badhuset är en stående aktivitet som vi gör tillsammans. Varje vecka gör vi även dagsutflykter där vi åker till något trevligt ställe för en fika eller för att titta på något som intresserar dig, såsom sommarmarknader, julmarknader, utställningar, idrottsevenemang och uppvisningar. Ibland åker vi till Liseberg, Ullared eller Helsingör och med jämna mellanrum gör vi dagsutflykter med häst- och vagn och medhavd matsäck ifrån vårt kök.

Då och då gör vi utflykter med övernattning tillsammans med din kontaktperson eller annan personal. Sommartid ordnar vi diverse tävlingar med utomhusspel, såsom bouletävling. Vår målsättning är att anpassa aktiviteter efter just dina önskemål och förutsättningar. Vi tror att hälsa och en aktiv vardag går hand i hand.

Aktivitetsråd:

Vi har ett aktivitetsråd som regelbundet träffas. Men grunden i aktiveringen är att vi ser till varje individ. Din kontaktperson har en central
roll i detta.


Anhöriga/närståendeG

Anhörigträff:

Dina anhöriga är välkomna att besöka Furuviken närhelst de vill. Kommer de med tåg eller buss till närliggande ort brukar vår vaktmästare vara behjälplig i att hämta och lämna. Vill ni äta tillsammans så meddelar vi bara vårt kök.


Så går det till

Ring Platsakuten 020-66 20 20
Vänd dig till Platsakuten för att få snabb hjälp med placeringar eller få information om någon av våra verksamheter. Du kan även skicka e-post till platsakuten@nytida.se

Kontakta Furuviken: 

Verksamhetschef
Ole Minler
Mobil: 070-606 13 92

Gruppchefer

Agneta Thunell & Christina Ohlsson
0433-725 33
agneta.thunell@nytida.se
christina.ohlsson@nytida.se

Sjuksköterskor

Siv Lundvall  0433-725 39 eller
Gunnel Eriksson 0433-72532  

Arbetsterapeut

Kerstin Sandberg, 0433-725 36

Kastanjen

0433-72538

Linden

0433-72535, 0433-72536

Kompassen

0433-17360

Tallbacken

0433-72537

Aktiveringslokal

0433-17368

Köket

0433-72534

 

Fler kontakter

Furuviken