Lotsen

Gruppbostad 

Här finns vi: Mangårdsvägen 26, 141 51 Huddinge. Se på karta

Driftsform: Egen regi

Praktiska råd när du väljer omsorg
Lotsen Exteriör
 
Lotsen Exteriör
 
Lotsen Exteriör
 
Lotsen Exteriör
 
Lotsen Interiör
 
Lotsen Interiör
 
Lotsen Interiör
 

1 av 7 bilder

Fri och öppen miljö med kontaktmannaskapet som motor

Är du mellan 20 och 65 år och har psykiska funktionshinder? Då är du välkommen till Lotsen. Vi arbetar främst med psykosproblematik, dock inte med aktivt missbruk. Du ska vara medicinskt färdigbehandlad och klara av att vistas i en fri och öppen miljö samt vara motiverad till medicinering.

Vårt mål är att du ska klara av ett mer självständigt liv med mindre omhändertagande. Tanken är att det på sikt ska leda till en hållbar utskrivning. Du får professionellt stöd med specialpedagogisk inriktning och personal finns tillgänglig dygnet runt. Kontaktmannaskapet är motorn i verksamheten och kraven på kompetens, kontinuitet samt kvalitet är mycket höga. Vi vill att du är delaktig i planeringen av insatsernas utformning.

Vi tar emot placeringar med både individavtal och ramavtal. Exempel på diagnoser och funktionshinder/problematik som vi arbetar med är: personlighetsstörningar, psykoser, neuropsykiatriska funktionshinder, psykiska funktionshinder och psykosproblematik.

Vid platsförfrågan bjuder vi in dig och din handläggare till ett samtal och studiebesök. Andra närståendepersoner är också välkomna att delta. Syftet är att ta ställning till om verksamheten svarar mot dina behov.

Här finns vi: Mangårdsvägen 26, 141 51, Huddinge

Hitta hit: Sök via karta

På boendet

På boendet G

Antal avdelningar:

17 platser

Antal lägenheter:

17 lägenheter

Antal våningar:

Lägenheterna ligger i tre separata huskroppar.


Ditt egna boende G

Storlek:

1-3 rum och kök


Gemensamma ytor G

Inomhus:

Vi har en aktivitetslokal med hobbyrum och ett rum med musikinstrument och tv-spel.


Mat och måltider G

Dagens måltider:

På Lotsen har du möjlighet att äta alla måltider och mellanmål som tillagas dagligen.


Närmiljö och service G

Kommunikationer:

En busshållplats finns ett par hundra meter från Lotsen och det är promenadavstånd till Flemingsbergs station där allmänna kommunikationer finns.

Omgivningar:

Det är 6 kilometer till Huddinge centrum och 2 kilometer till Flemingsbergs centrum.


Vår expertis

Våra tillstånd G

Verksamheten har tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § punkt 2 i socialtjänstlagen (särskild boendeform) och tar även emot permissionsplaceringar enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Vår specialitet/intrikningG

Lotsens teoretiska grundsyn utgår från ett kognitivt synsätt. All personal på boendet har utbildning i psykiatriskt omvårdnadsarbete och har regelbunden handledning var 14:e dag som är situationsanpassad med kognitiv inriktning.

Arbetsmetoderna baseras på Ett självständigt liv (ESL) och aktiviteter i det dagliga livet (ADL). I din lägenhet arbetar vi aktivt tillsammans med dig. Vi strävar också efter att motivera och stödja dig till att delta i den arbetsträning och de aktiviteter som din hemkommun erbjuder.

Sysselsättning G

Vuxenutbildningar på gymnasienivå: Välj mellan kurser på hel- eller deltid, dag- eller kvällstid eller välj att studera på egen hand med handledning. Du väljer också själv i vilken takt studierna ska genomföras.

Högskoleutbildningar: Högskolecenter erbjuder högskoleutbildningar och fristående kurser i samarbete med olika högskolor och universitet.

Anpassat arbeteG

Du kan få arbetsträning inom olika företag som till exempel mekanisk verkstad, butiker, fastighetsskötsel, djuraffär, bilverkstad samt i caféet som bedrivs i vår dagverksamhet.

Våra behandlingarG

Motiverande samtal är en metod att hjälpa dig till att bli villig, kunnig och redo att genomföra förändringar som förbättrar kvaliteten i ditt liv. Samtalen utförs individuellt utifrån William R Millers och Stephen Rollnicks bok "Motiverande samtal" av programledare med kognitiv grundutbildning i psykoterapi.

Våra medarbetareG

På Lotsen finns ca 26 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har relevant utbildning inom social omsorg i form av omvårdnadsprogram, KY utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Kollektivavtal är tecknat genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna.

Ytterst ansvarig:

Verksamhetschef


AktiviteterG

Inomhusaktiviteter:

Inom verksamheten finns en aktivitetslokal där det finns hobbyrum med möjligheter för skapande sysselsättning. Det finns också ett rum för musik med instrument och tv-spel.

Vi har en hälsogrupp för friskvård där bland annat gym och simning ingår. Du kan också få avslappningsmassage av en diplomerad massör.

Kontakt finns med frikyrkor och Svenska kyrkan som regelbundet håller gudstjänster.

Utomhusaktiviteter:

I vår hälsogrupp för friskvård ingår bland annat cykling och promenader. Utflykter planeras individuellt eller i grupp allt efter önskemål.

Aktivitetsråd:

Boendemöte hålls varannan tisdag. Där får du information om kommande veckors aktiviteter. Du kan själv påverka och komma med önskemål kring aktiviteterna utifrån dina behov.


Anhöriga och närståendeG

Anhöriga, vänner, gode män och förvaltare är varmt välkomna, allt utifrån dina önskemål. De har också möjlighet att framföra synpunkter, önskemål och få information om förändringar i verksamheten.


Så går det till

Ring Platsakuten 020-66 20 20
Vänd dig till Platsakuten för att få snabb hjälp med placeringar eller få information om någon av våra verksamheter. Du kan även skicka e-post till platsakuten@nytida.se

Kontakta Lotsen: 

Verksamhetschef
Gun Lindblom
Telefon: 08-607 23 40