Korsaröd

Behandlingshem 

Här finns vi: Ellagränd 5, 243 72 Tjörnarp. Se på karta

Driftsform: Egen regi

Vår inriktning:

ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism, Bipolär/manodepressiv, Depression och ångest, Dubbeldiagnoser, Missbruk, Personlighetsstörning, Självskadebeteende, Tvångssyndrom.

Våra boendeformer och tjänster:

Behandlingshem, Diagnosutredning, HVB-hem.

Praktiska råd när du väljer omsorg
 
 
 
 
 
 
 

1 av 7 bilder

Professionell behandling av beroende  

Korsaröd är på flera sätt en unik verksamhet. Sedan starten 1976 har vi alltid legat i framkant när det gäller behandling av beroende i kombination med psykiska funktionsnedsättningar.

Hos oss betraktas du som en jämlik samarbetspartner i förändringsarbetet mot drogfrihet och tillfrisknande. Målsättningen är att skapa en miljö och atmosfär där positiv förändring blir och är möjlig och där lärande värderas.

Basen i förändringsarbetet utgörs av systematisk metodik och en mycket erfaren personalgrupp som aktivt och med stort engagemang arbetar stödjande, motiverande och korrigerande för att mobilisera dina friska sidor.

Här finns vi: Ellagränd 5, 243 72, Tjörnarp

Hitta hit: Sök via karta

På boendet

Om boendet G

Antal avdelningar:

2 olika hus med sammanlagt 25 platser. 

Antal våningar:

Husen har 3 respektive 2 våningar.


Ditt egna boende G

Storlek:

10-14 kvadratmeter, exklusive toalett och dusch.

Standard:

De flesta rum har egen dusch och toalett, men i några rum delar du toalett och dusch med andra.

Möbler:

Rummen är utrustade med ett basmöblemang. Det finns möjlighet att ta med egna möbler och tv om du önskar det.


Gemensamma ytor G

Inomhus:

Gemensamt kök och utrymmen för samvaro. Det finns möjlighet att spela pingis, biljard och dart samt titta på tv. I steg 2-boendet finns också eget kök.

Utomhus:

I anslutning till Korsaröd finns en stor trädgård.


Mat och måltider G

Dagens måltider:

Frukost, lunch och middag serveras i den gemensamma matsalen. 

Så lagas maten:

Den mat som serveras gemensamt lagas av Korsaröds egen kock. I steg 2-boendet får du möjlighet att laga maten själv enligt uppgjord planering.


Närmiljö och service G

Omgivningar:

I omgivningen finns närhet till skog och en sjö.

Service:

Korsaröd ligger nära samhället Höör där det finns butiker och annan service.


Vår expertis

Våra tillstånd G

Personer från 18 års ålder med flertalet olika tvångslagstiftningar: §27, LVM, LRV, LPT, LVU.

Vår specialitet/inriktningG

Våra utredningar: På Korsaröd finns en utredningsenhet som ger dig möjlighet att genomföra en neuropsykologisk utredning, som pågår under 10 veckor. Det är vår psykolog som ansvarar för utredningen i samarbete med dig, psykiatriker, socionom, sjuksköterska och behandlingsassistenter. 

Under utredningen kartlägger vi funktioner som minne, problemlösning, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga, planeringsförmåga, affektkontroll och impulskontroll. Tillsammans kartlägger vi också din bakgrund samt nuvarande förmågor och symtom. I kartläggningen sammanställs sedan observationer, testresultat och annan information, vilket utmynnar i slutsatser, bedömningar och diagnostiska överväganden. Utredningen kan till exempel påvisa svårigheter i form av ADHD (uppmärksamhets- och/eller hyperaktivitetsstörning) eller i form av olika autismspektrumstörningar.

Resultatet av utredningen sammanställs i ett psykologutlåtande som ligger till grund för den vårdplan som vi upprättar tillsammans med dig. Här kommer vi tillsammans fram till rekommendationer och strategier som ska kunna hjälpa dig att komma vidare. Utlåtandet kommuniceras skriftligt, och om möjligt muntligt, till dig och uppdragsgivare. Om du vill kan även andra instanser (till exempel LSS-handläggare, försäkringskassa, arbetsgivare och utbildningsinstitutioner) få del av information från utredningen.

Våra behandlingarG

När du flyttar in på Korsaröd får du möjlighet att delta i flera olika typer av behandlingar. Alla behandlingsmetoder som vi använder är granskade och rekommenderade av socialstyrelsen. Förutom medicinsk behandling utgår vi också från metoder som baseras på KBT (kognitiv beteendeterapi). Behandlingarna sker både individuellt och i grupp.

De terapiformer som vi använder följer tydliga manualer som gör det enkelt för dig att följa med i programmet och inte minst ta vid och upprepa. Metoderna är dessutom allmänt förankrade inom området för missbruksbehandling samt vid behandling för psykisk ohälsa, vilket innebär att det blir lättare för dig att få stöd vid fortsatt behandling när du kommit hem.

Psykiatrisk och medicinsk behandling

Sker i samarbete med legitimerad sjuksköterska och psykiatriker.

Samtalsterapi

När du flyttar in får du en egen samtalsterapeut. Tillsammans kommer ni överens om en individuell behandlingsplan som utgår från den problematik som du upplever. Under samtalsterapin arbetar ni för att stärka dina positiva sidor och för att förändra de delar av tankar och beteenden som är problematiska.

KBT i grupp 

KBT (kognitiv beteendeterapi), är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att vi arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. Syftet med behandlingen är att ge dig tillgång till verktyg för att hantera din problematik och hitta strategier för att bättre förhålla dig till andra och till dig själv. Våra KBT-grupper leds av Korsaröds legitimerade psykolog.

Återfallsprevention i grupp

Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från KBT. Här får du arbeta med att kartlägga risksituationer för återfall, konsekvenser av missbruk och öva på sociala färdigheter som kan bli ett alternativ till tidigare problematik.

ART – grupp (Aggression Replacement Training)

ART är ett multimodalt program som består av tre grundkomponenter: social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moraliskt resonerande. ART utgår från social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Repulse

Repulse är en manualbaserad och individuell behandling som bygger på en del av ART:s principer. I Repulse arbetar du tillsammans med en behandlare kring hantering av ilska och andra känslor samt med social färdighetsträning och reflektioner kring moral och etik.

ESL (Ett självständigt liv)

ESL är ett utbildningsmaterial för personer med psykiska funktionshinder och speciellt för dig som drabbats av en psykos.

ADHD/ADD-grupp

För dig som har diagnosen ADHD/ADD erbjuds möjligheten att delta i en informationsgrupp. Vår sjuksköterska informerar om ADHD/ADD och ger tips på verkningsfulla strategier för att hantera de vardagliga problem som kan uppstå. Om du vill har du möjlighet att delta i informationsgruppen flera gånger.

Motiverande samtal

Motiverande samtal är en samtalsmetod som vi använder i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Vi växer tillsammansG

Våra medarbetareG

På Korsaröd finns ca 33 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har relevant utbildning inom social omsorg i form av omvårdnadsprogram, KY utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Kollektivavtal är tecknat genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna.

Ytterst ansvarig:

Arbetet på Korsaröd leds av en verksamhetschef.

Mediciniskt ansvar:

Sker i samarbete med legitimerad sjuksköterska och psykiatriker.

Behandling:

De personer som arbetar med behandlingarna har mångårig erfarenhet och kompetens inom respektive område.


AktiviteterG

Varje vecka:

Vardagen på Korsaröd utgår från fasta rutiner med bestämda tider för måltider, aktiviteter och behandlingar. 

 

Inomhusaktiviteter:

Yoga och massage.

Utomhusaktiviteter:

En gång per månad erbjuds en gemensam aktivitet utanför Korsaröd. Det kan exempelvis vara paddla kanot, cykla på Ven eller åka till Liseberg.


Anhörig och närståendeG

Anhörigprogram

Parallellt med den behandlingsprocess som vi erbjuder på Korsaröd får också du som är anhörig möjlighet att få inblick i Korsaröds verksamhet, genom vårt anhörigprogram. Förutom information om de behandlingsmetoder som vi arbetar med ges du också möjligheten att bearbeta skuld- och skamkänslor och förhoppningsvis skapa en bättre relation till den närstående som genomgår behandling hos oss.

Två gånger per år, vår och höst, bjuder vi in dig till en heldag för information om verksamheten, föreläsning om psykisk ohälsa och missbruk samt möjligheten att träffa andra anhöriga och diskutera er situation.

Syftet med anhörigdagarna är bland annat att skapa större förståelse för den behandling som din närstående genomgår och ge möjligheter till lösningar av de problem som anhöriga upplever i samband med till exempel missbruk och psykisk ohälsa.

Våra anhörigdagar är mycket uppskattade, här är ett utdrag från tidigare utvärderingar:

”Det har varit mycket bättre än jag tänkt mig. Mycket lärorikt och intressant”

”Lärt mig mycket och fått en liten aha-upplevelse. Bitarna trillade på plats”

”Trodde jag var mer insatt i vad det innebar att vara medberoende, så jag har fått mycket ny bra insikt”

”Mycket bra, tyckte det var lagom stor grupp och det var mycket nyttigt att höra de andra anhörigas erfarenheter”


Så går det till

Ring Platsakuten 020-66 20 20
Vänd dig till Platsakuten för att få snabb hjälp med placeringar eller få information om någon av våra verksamheter. Du kan även skicka e-post till platsakuten@nytida.se

Kontakta Korsaröd: 

Verksamhetschef
Joachim Fredriksson
Skicka e-post
Telefon: 0451-626 75
Mobil: 0733-91 95 54